Op 5 januari 2016 is mijn vrouw cq moeder overleden. Lot Rohde is onze uitvaartverzorgster geweest. Wij hadden bewust voor een (jonge) vrouw gekozen.


Zij heeft op een zorgvuldige manier naar ons geluisterd en ons op een bijzondere manier geholpen een waardig en passend afscheid én uitvaart te verzorgen. Zij heeft ons heel veel werk uit handen genomen, zonder haar hulp waren wij niet in staat geweest zo’n mooi afscheid te kunnen arrangeren. Wij hebben heel veel complimenten gekregen van familie, vrienden en collega’s.

 

Zij heeft zich ingeleefd in mijn vrouw c.q. moeder en de suggesties die wij deden uitgewerkt tot een heel mooi geheel. Daarbij kwam dat zij telkenmale hielp door ons werk uit handen te nemen of vragen te stellen en suggesties te doen.
Het was een heel hectische periode (in korte tijd moet er veel gebeuren) maar zij bracht rust voor ons zodat wij naast de beslommeringen ruim tijd hadden om ook ons eerste verdriet te verwerken en een plaats te geven. Wij hadden gekozen voor een afscheid thuis voor familie en vrienden en we hebben met haar hulp hier iets heel bijzonders van kunnen maken.

 
Ruimte om zelf dingen te doen die wij wilden was er volop en zij regelde in goed overleg echt alles wat zij voor ons kon doen. De uitvaart locatie was prachtig, de organisatie en de afscheidsdienst waren bijzonder. Wij hadden de wens om na de dienst in de koffiekamer een buffet te bieden met hapjes en drankjes: met behulp van de door ons geselecteerde cateraar (Suridelight in Hilversum) heeft zij dit op een heel mooie manier ingevuld.

 

Lot, heel erg bedankt voor je inzet, zonder jouw hulp was het niet zo mooi en evenwichtig geworden als wij gewild zouden hebben.

 

Wouter en Gitty, januari 2016