Kind & Afscheid

Waarschijnlijk heb je te maken met een naderend overlijden. Dat kan van jezelf zijn of van iemand in je nabije omgeving. Maar één ding is zeker; jouw kind(eren) is erbij betrokken. Dat is een heftige emotionele situatie.

Als volwassene is het vaak al moeilijk om met de dood en het verdriet, dat daar bij komt kijken, om te gaan. Hoe heftig moet dat dan voor je kind(eren) zijn? Het liefst houd je ze ver weg van dit verdriet. Zij moeten onbezorgd kind kunnen zijn. Helaas, is dat niet altijd mogelijk.

Het belangrijkst is je kind direct serieus te betrekken in dit proces. Hem of haar niet aan de zijlijn te zetten, maar midden op het speelveld actief te laten zijn. In een positie, die past bij jouw kind.

En de verschillende fasen niet te zien als losse onderdelen, maar de perioden van vóór, tijdens en na de uitvaart te benaderen als één doorlopend proces.

Bij Loteringen uitvaart is dat hoe dan ook het uitgangspunt: zorgen dat het kind tijdens de week van de uitvaart de juiste begeleiding en aandacht krijgt, zodat er goed afscheid genomen kan worden.

En in veel gevallen is dat voldoende, maar soms zien we dat kinderen baat hebben bij extra begeleiding: voorafgaand aan het overlijden, gedurende de week van de uitvaart en daarna. Te denken valt aan situaties waarin één van de ouders of een broertje of zusje komt te overlijden.

Hoe goed de familierelaties ook zijn, een buitenstaander kan soms net even iets meer lucht, ruimte en verdieping geven aan iedereen, om echt tot de kern te komen. Ook hierin voorziet Loteringen Uitvaart, in de vorm van extra dienstverlening: Kind & Afscheid.

Hierbij kan ik je helpen

De afgelopen jaren ben ik regelmatig geconfronteerd met rouw bij kinderen en ben ik mij daarin verder gaan verdiepen. Om mijn kennis uit te bouwen, heb ik de cursus ‘als kinderen afscheid nemen’ en ‘rouw en verlies bij kinderen’ gevolgd.

Vanuit mijn achtergrond als maatschappelijk werker én uitvaartbegeleider kan ik jou, als ouder, en je kind(eren) begeleiden en ondersteunen in dit proces. En op natuurlijke wijze van fase naar fase begeleiden. De begeleiding en de uiteindelijke uitvaart zitten in één hand.

Doelstelling

 • Het kind en ouders kunnen op een natuurlijke manier ruimte geven aan gevoelens en emoties.
 • Het kind voorbereiden op de dood van een geliefd persoon.
 • Het kind ruimte geven vragen te stellen, gevoelens te tonen, zonder bang te zijn de ouder te belasten.
 • Verschillende fases/processen te verbinden en soepel in elkaar over te laten lopen: voorbereiding naar de dood – de dood – de uitvaart.

Werkwijze & kosten

Opbouw

Informatieve/oriënterende fase

Duur: 1,5 tot 2 uur

 • Oudergesprek waarin informatie gegeven wordt rondom de thema’s dood, afscheid en rouw bij kinderen.
 • Ouders krijgen tools aangereikt om goed in te kunnen spelen op de situatie en het betreffende kind(eren).
 • Vervolgplan opstellen.

Inhoudelijke fase

Duur: 1 tot 1,5 uur per sessie

Begeleiding en ondersteuning van het kind(eren), en eventueel ouders, aangepast op de ontwikkelingsleeftijd en behoeftes.

Afsluitfase

Duur: 1 tot 1,5 uur

 • Evaluatie van het proces met ouders.
 • Evaluatie met het kind(eren).

Kosten

 • € 95,00 per sessie (incl. btw)
 • Eén inhoudelijke sessie rondom de voorbereiding van de uitvaart is kosteloos. Dit valt onder het standaardtarief vanuit de uitvaartbegeleiding
 • Het afsluitfasegesprek is kosteloos

Heeft jouw gezin een andere begeleidingsbehoefte dan hierboven beschreven? Neem ook dan contact met me op. Want Loteringen staat voor maatwerk!