TARIEF & UITVAART­VERZEKERING

TARIEF

Transparantie in kosten en eerlijke prijzen zijn bij Loteringen Uitvaart het uitgangspunt!

Een gemiddelde uitvaart bij Loteringen Uitvaart kost tussen de € 6.000,– en € 8.000,–. Wat het precies kost, kan ik niet zeggen. Dit heeft te maken met de persoonlijke keuzes die je maakt. Hierbij moet je denken aan het soort kist/wade, het soort bloemstuk, of je begraven of gecremeerd wilt worden, hoeveel mensen je verwacht, en dergelijke.

Vanzelfsprekend wil ik graag een begroting opstellen aan de hand van de wensen. Je kunt hiervoor contact met mij opnemen. Ik kan je wel informeren over de hoogte van het basistarief dat ik hanteer en de wijze waarop deze is opgebouwd.

Binnen de uitvaartbranche wordt op verschillende manieren omgegaan met de tarieven. Bijna alle ondernemers vragen een basis- of aannametarief. Dit bedrag kan flink verschillen. Dat heeft te maken met welke diensten er allemaal onder vallen en of er op bijkomende zaken wel of geen provisie berekend wordt. De hoogte van het basis- of aannametarief zegt dus helemaal niets over de hoogte van het uiteindelijke totaalbedrag van de nota.

Ik werk met een basistarief van € 2.100,00. Ik besteed gemiddeld rond de 25 uur per uitvaart. Vervolgens worden alle overige kosten één op één aan je door gefactureerd. Dat wil zeggen dat ik nergens provisie over bereken en je dus exact dat betaalt wat een dienst of product kost.

Ik adviseer je altijd meerdere, gespecificeerde, offertes op te vragen en deze naast elkaar te leggen. In de meeste gevallen zul je zien dat mijn offerte lager is dan van mijn collega’s.

Wat wel & wat niet

 • alle activiteiten die te maken hebben met het organiseren en uitvoeren van de uitvaartweek van A t/m Z
 • ondersteunen en begeleiden van de naasten in het eerste stuk van het rouwproces
 • extra begeleiding en ondersteuning van direct betrokken kinderen
 • inzet troosthond Doedel (indien gewenst en mogelijk)
 • begeleiden van de uitvaartplechtigheid
 • schrijven en voordragen van levensloop indien gewenst
 • persoonlijk contact en huisbezoeken
 • vervullen van wettelijke formaliteiten
 • akte van overlijden
 • opstellen van draaiboek voor de dag van de uitvaart en de afscheidsbijeenkomst
 • herinneringsboekjes voor kinderen onder de 12 jaar
 • voorschottenservice: Loteringen betaalt alle verplicht vooruit te betalen bedragen
 • zorgdragen voor de uitkering van de verzekeringspolis (indien aanwezig)
 • nazorggesprek

Ik heb geprobeerd alles te benoemen, het kan zijn dat er zaken ontbreken. Deze kosten worden je feitelijk doorberekend. Ik bereken hier dus geen provisie over.

 • assistentie op de dag van de uitvaart indien nodig
 • vervoer van de overledene
 • vervoer van de naasten
 • laatste verzorging
 • kist of wade
 • bloemen
 • crematie- of begrafeniskosten
 • speciale verzorging van de overledene
 • locatiehuur
 • huur materialen thuisopbaring
 • huur opbaarkamers bij derden
 • mortuarium kosten
 • condoleanceboek
 • kaarten
 • postzegels
 • herinneringskaartjes
 • enveloppen
 • advertenties
 • consumpties

UITVAARTVERZEKERING

Uitvaartverzekeraars hebben vaak zelf een uitvaartonderneming of hebben overeenkomsten met bepaalde ondernemers. Zij zullen proberen de uitvaart door hen te laten begeleiden. Je hoeft daar niet mee akkoord te gaan. Iedereen is vrij in de keuze voor de uitvaartonderneming, onafhankelijk van waar je verzekerd bent.

Je kunt altijd gebruik maken van mijn diensten, zowel met verzekering als zonder verzekering. Ik wil hierin transparant zijn, en adviseer je daarom onderstaande informatie goed door te lezen.

Wanneer je een kapitaal verzekering hebt, is er geen enkel probleem. De verzekeraar keert dan een vastgesteld geldbedrag uit en met dat bedrag kun je een gedeelte van, of de gehele, nota betalen.
Anders geldt dit wanneer je een verzekering in natura hebt. Je hebt dan met de verzekeraar afgesproken dat je de waarde in diensten en producten uitgekeerd krijgt. Je kunt dan wel gebruik maken van een zelfstandige onderneming en de natura diensten en producten om laten zetten naar kapitaal, maar dit bedrag valt in bijna alle gevallen tegen en zal in veel gevallen niet de volledige rekening kunnen dekken. Maar doordat ik geen provisies bereken en alle overbodige kosten tot een minimum beperk, is het zeker de moeite waard om mijn offerte te vergelijken met die van de uitvaartonderneming die gekoppeld is aan de verzekering.

Je bent dus vrij om voor mij te kiezen, ook al heb je een verzekering in natura.

Mocht toch blijken dat het voordeliger is om de uitvaart uit te laten voeren door de organisatie waarbij de verzekering loopt, dan is het nog steeds mogelijk om mij in te huren voor de afscheidsplechtigheid. We vullen dan samen de dienst in en indien gewenst schrijf ik een levensloop.